Stipendier

Stipendier för medlemmar

Allmänna villkor 

Det övergripande målet med samtliga stipendier, är att de ska leda till konstnärliga uppdrag. 

  • För att ansökan ska behandlas, måste medlemsavgiften till KC vara betald och eventuellt tidigare erhållna stipendier ha redovisats. 
  • Stipendierna är skattepliktiga och ska deklareras som momsfri intäkt i den egna näringsverksamheten. 
  • Vid offentliggörande av konstverket, evenemanget, projektet etc. som stipendiet avser, 
  • måste det framgå att det har fått stöd av KC mitt och Kulturrådet. 
  • Resultaten av stipendierna ska redovisas för KC mitt inom angiven tid. 
  • KC äger rätt att publicera delar av redovisningen (text och bild) på sin hemsida. 
  • Om inte dessa allmänna villkor och de för varje stipendium specifika villkoren uppfylls, förverkas rätten till erhållna medel och de ska då återbetalas. 

Idéskiss

7 000 kr.
Stipendiet skall användas till att göra en skiss till antingen en unik, ämnesbaserad konstutställning eller en konstnärlig gestaltning av en viss plats. Skissen skall sedan presenteras för en företrädare för det företag, den institution, organisation, förening, myndighet eller liknande som har mandat att besluta om att upphandla den utställning/ konstnärlig gestaltning som din skiss visar. 
Du erhåller stipendiet även om utställningen eller den konstnärliga gestaltningen inte blir av. Det du får pengarna för är göra och att presentera skissen. 

Idéskiss - formulär.

Nya vägar

5 000 – 10 000 kr.
Stipendiet skall användas till en utställning eller ett konstevenemang på en för dig tidigare inte beprövad plats. Det skall vara en plats som många människor besöker eller har tillgång till och där du kan nå en ny publik.
Målet med stipendiet är att du som konstnär genom utställningen/ konstevenemanget skall få nya uppdrag, möjlighet till försäljning och ökad uppmärksamhet för ditt arbete.
Platser som inte berättigar till stipendium är t.ex. etablerade utställningslokaler, bibliotek, skyltfönster, småföretag, konstrundor eller liknande.

Nya vägar - formulär.

Stipendium för konstnärlig arbetsprocess

5 000 – 20 000 kr.
Stipendiet skall underlätta för konstnärer anslutna till KC att samarbeta med varandra och med en icke vinstdrivande organisation i ett publikt, konstnärligt projekt med ett gemensamt ämne. Projektet får inte ha påbörjats vid tidpunkten för ansökan. Stipendiet är avsett för kostnader knutna till projektet, inte som arvode till de som ansöker om stipendiet. 
Samarbetsorganisationer kan t.ex. vara naturskyddsföreningen, en dykarklubb, frivillig brandkår eller en fackförening.  

Samarbetsprojekt - formulär

 

Här kan du se exempel på resultat av tidigare års stipendier

Stanislav Lux

Marieta Toneva

Kerstin Wessberg

Cecilia Meyer

May Lindholm, Karin Jaxelius, Helene Aurell